WSNP

Naast de vrijwillige vorm van onderbewindstelling, bestaat er ook een wettelijke vorm de WSNP. Indien het minnelijke traject niet gelukt is, dan kan u een verzoek bij de rechtbank indienen tot toepassing van de WSNP. U heeft hiervoor een verzoekschrift (artikel 284 Fw) en een verklaring schuldsaneringsregeling (artikel 285 Fw) nodig. In de praktijk kan de schuldhulpverlener een dergelijk verzoekschrift en verklaring voor u opstellen. Indien beide stukken door u ondertekend zijn, kunnen de stukken naar de rechtbank worden gestuurd. U wordt dan opgeroepen voor een zitting en tijdens de zitting hoort u veelal of u wordt toegelaten tot de WSNP. De rechter zal ook een WSNP-bewindvoerder benoemen. Van belang is om te weten dat een WSNP-bewindvoerder er in eerste instantie is voor de schuldeiser en dus ook de belangen van de schuldeisers behartigd. Dit in tegenstelling tot de beschermingsbewindvoerder die er voor u is!

Voor nadere informatie over de WSNP verwijzen wij u naar www.wsnp.rvr.org of neem contact op met ons op 06 123 12 989 of via de e-mail bewindvoering@ataraxiabewind.nl.