Missie

De missie van Bewindvoeringskantoor Ataraxia is om de financiële belangen te behartigen van mensen die dat om wat voor reden dan ook zelf tijdelijk of blijvend niet kunnen. Gezamenlijk bekijken we integraal naar alle mogelijkheden die er zijn in uw situatie. Integraal houdt in dat Ataraxia zo nodig ook flankerende hulpinstanties inschakelt. Dit is soms nodig omdat wellicht ook andere omstandigheden van invloed zijn op uw huidige situatie of levenswijze. Uw situatie kan dan bekeken worden vanuit alle invalshoeken waardoor een integraal plan van aanpak kan worden opgesteld voor uw situatie.

Het aandachtsgebied van Ataraxia binnen dit (integrale) plan is om u met uw financiële huishouden te helpen. Dit moet ertoe leiden dat u een gezonde en stabiele financiële huishouding krijgt met zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor zal de kwaliteit van uw leven verbeteren omdat er meer (innerlijke en financiële) rust zal ontstaan. Deze rust verkrijgt u onder andere door meer inzicht te krijgen in uw eigen (financieel) handelen. Wij ondersteunen u gedurende uw traject naar financiële zelfredzaamheid. Een ander motto van Ataraxia is dan ook “rust door inzicht”.

Wij beschikken over de benodigde specifieke kennis en vaardigheden om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij hebben ruime ervaring opgedaan in diverse financiële branches. Daarnaast hebben wij diverse opleidingen afgerond op het gebied van bewindvoering, schuldhulpverlening, rechten en verzekeringen. Voor een uitgebreider overzicht hiervan verwijzen wij u naar het tabblad informatie & Contact.