Algemeen

Inkomensbeheer (IB) vindt op vrijwillige basis plaats zonder tussenkomst van een rechter. Deze vorm van beheer is dan ook niet weggelegd voor iedereen. IB wordt ook vaak gebruikt om de aanvraagtijd van beschermingsbewind bij de kantonrechter te overbruggen. Een goedkoper alternatief hiervoor is zaakwaarneming. Inkomensbeheer kan ook een oplossing zijn voor de groep mensen die niet onder de doelgroep van beschermingsbewind vallen.

U bent in principe in staat om zelf uw financiën te beheren maar u bent de controle (tijdelijk) kwijtgeraakt door bijvoorbeeld een echtscheiding of door ontslag. Ataraxia kan met inkomensbeheer u hierbij ondersteuning geven en samen met u de financiën weer op de rit krijgen zodat u uw eigen financiële huishouding weer kan beheren.