Aanvraagprocedure

U dient zelf beschermingsbewind aan te vragen bij de kantonrechter. Ataraxia kan u daarbij helpen indien u dat wenst. Ook uw partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen een verzoek indienen. Dat zijn uw (groot)ouders, (klein)kinderen, broers/zusters, neven/nichten en ooms en tantes. Daarnaast kan uw voogd, curator, of mentor een aanvraag indienen. Ook de directeur van een zorginstelling waar u verblijft of een hulpverlener die u begeleidt kunnen een aanvraag indienen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als er geen familie meer is of uw familie goede redenen heeft om het verzoek zelf niet te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden. Indien er sprake is van verkwisting of problematische schulden, kan het College van Burgemeester en Wethouders ook een verzoek indienen.
De kantonrechter zal op basis van uw situatie bepalen of het beschermingsbewind inderdaad nodig is en van toegevoegde waarde zal zijn. Mocht de kantonrechter instemmen met uw verzoek, dan is Ataraxia u graag van dienst om uw bewindvoerder te zijn. Indien u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau, kunt u in veel gevallen de kosten voor bewindvoering vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Ataraxia vraagt dit voor u aan.

Voor een aanvraag zijn in de regel de volgende stukken nodig:

  • een ingevuld aanvraagformulier.*
  • indien mogelijk een medische verklaring van een arts, psychiater, een indicatiebesluit of een rapportage van een gedragsdeskundige waaruit blijkt dat u niet in staat bent om uw financiële belangen te behartigen.
  • een akkoordverklaring van direct betrokken familie (1e of 2e graad). Dit hoeft alleen als er geen familie bij de hoorzitting aanwezig kan of wil zijn.
  • een bereidverklaring van Ataraxia waarin wij aangegeven dat wij bereid zijn om als bewindvoerder van u benoemd te worden.
  • de griffierechten dienen betaald te zijn omdat de kantonrechter anders het verzoek niet in behandeling neemt. 

* Op verzoek sturen wij u een aanvraagformulier toe.