Juridisch

Zit u met een juridische kwestie in de maag waarbij u hulp van een jurist kunt gebruiken? Heeft u vragen over een juridisch onderwerp? Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan u daarbij helpen en ondersteunen. Samen met u bekijken we integraal naar de mogelijkheden die er zijn in uw situatie. Integraal houdt in dat Ataraxia niet alleen rekening houdt met de juridische consequenties maar ook kijkt naar de uitvoerbaarheid van de aangeboden oplossing en de financiële gevolgen. Ataraxia is van mening dat een ieder persoonlijk recht heeft op juridische bijstand. Dit zou naar onze mening niet moeten afhangen of een kwestie al dan niet onder de dekking van een polis valt. Ataraxia streeft dit na door eerlijke, laagdrempelige, betrokken en betaalbare rechtshulp aan u aan te bieden. Wij zullen u niet in de kou laten staan!

Heeft u vragen of zit u met een juridische kwestie? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 06 123 12 989 of via de e-mail juridisch@ataraxiabewind.nl.