Klachten & Geschillen

Voelt u zich ook vaak niet gehoord en gewaardeerd als consument en ook meer een nummer dan een klant? Heeft u een klacht of een geschil met een bedrijf of instantie, Juridisch Advieskantoor Ataraxia heeft ruime ervaring het adequaat oplossen ervan. Te denken valt aan een verschil van mening met uw energieleverancier, gsm provider of over een aankoop in een winkel. Wij willen u graag helpen en ondersteunen bij een snelle en succesvolle afhandeling van uw klacht of geschil. Diensten waarvoor u ons kunt benaderen zijn onder andere:

  • Advisering en/of begeleiding bij het indienen van aanvragen en het invullen van de daartoe bestemde (aanvraag)formulieren. Te denken valt aan onder andere het aanvragen van een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand, Bijzondere Bijstand of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Verzoeken met betrekking tot gemeentelijke regelingen betreffende het minimabeleid, kwijtschelding onroerend zaakbelasting en gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting of subsidies.
  • Ontvangt u brieven van een incassobureau of komt de deurwaarder langs? Is er beslag gelegd op uw salaris of uitkering of op uw huis of auto? Wacht niet te lang met ons in te schakelen omdat in een vroeg stadium wij nog iets voor u kunnen regelen met de schuldeiser.  Bent u het niet eens met de (hoogte van) schuldvordering of de wijze waarop de ter discussie staande schuld is ontstaan, dan kunnen wij u juridisch ondersteunen al dan niet in een gerechtelijke procedure.
  • Het indienen van bezwaar- en beroepsschriften tegen beslissingen waarop de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing is. In de AWB staan de regels die gelden met betrekking tot de interactie tussen de overheid en u als burger. U moet hierbij denken aan beslissingen van de Gemeente, het UWV of centra indicatiestelling zorg (CIZ).
  • Als u producten koopt of gebruik maakt van diensten, dan moeten die aan bepaalde wettelijke regels voldoen. Op alle verkopen tussen bedrijven en u als consument gelden de regels van het consumentenrecht. Heeft u een ondeugdelijk product of dienst afgenomen en u komt met het bedrijf niet tot een voor u bevredigende oplossing? Neem gerust contact op met Juridisch Advieskantoor Ataraxia voor uw opties.

Heeft u vragen, zit u met een klacht of speelt er een geschil? U kunt altijd contact met ons opnemen op 06 123 12 989 of via de e-mail juridisch@ataraxiabewind.nl.