Particulier

Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan zullen de juristen/advocaten van de rechtsbijstandsverzekeraar u op grond van de door u afgesloten dekking helpen met het oplossen van uw juridische kwestie of geschillen. Mocht het echter tot een gerechtelijke of administratieve procedure komen, dan mag u ook zelf een advocaat of een jurist kiezen ongeacht of deze werkzaam is voor de rechtsbijstandsverzekeraar (artikel 4:67 WFT). Voor die keuze moet u wel toestemming hebben van uw rechtsbijstandsverzekeraar ter voorkoming dat de kosten niet door hun worden vergoed.  Indien nodig kunnen wij u hierbij helpen.

U bent dus in deze gevallen niet gehouden om de jurist/advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar uw procedure te laten doen. Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan u in deze procedures ook bijstaan. Hierbij hebben pensioenrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht onze bijzondere interesse. Daarnaast heeft Ataraxia veel kennis opgedaan met betrekking tot medezeggenschap en het afhandelen van klachten en geschillen. Tevens kunnen wij voor u bezwaar- en beroepsprocedures voor u voeren.

Indien de omstandigheden van het geval zich daartoe lenen, kan naar oordeel van Juridisch Advieskantoor Ataraxia de kwestie ook op no cure, no pay basis plaatsvinden. Voor de gehanteerde tarieven verwijzen wij u naar het tabblad tarieven.

Voor al uw juridisch gerelateerde problemen of geschillen kunt u in principe met ons contact opnemen. In de tabbladen hierna treft u enkele voorbeelden aan van diensten uit onze dienstverleningspakket.