Ondersteuning flankerende hulpinstanties

Bewindvoeringskantoor Ataraxia kan voor zorginstellingen de financiële taken van uw cliënten verzorgen. Op grond van huidige wetgeving kan en mag een zorginstelling geen financiële verantwoording nemen voor haar cliënten. De financiële problemen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk of andere zorginstellingen, zorgen er vaak voor dat de hulpverlener zijn werk niet goed kan uitvoeren. Dat geldt voor zowel de hulpverlener die beroepsmatig zorg verleent als voor de persoon die mantelzorg verleent. U als zorgverlener krijgt ook steeds meer te maken met gevallen van bewindvoering, mentorschap of onder curatele stelling van uw cliënten. Het helpen van uw cliënt met financiële problemen kan een complexe klus zijn omdat u rekening moet houden met allerlei wet- en regelgeving. Zo kunnen goedbedoelde adviezen die opgevolgd worden door uw cliënt ertoe leiden dat andere instanties overgaan tot korten of terugvorderen van geld omdat uw cliënt opeens niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Indien u financiële problemen signaleert bij uw cliënten en u heeft hierover vragen, dan kunt u Ataraxia vrijblijvend benaderen om het probleem voor te leggen. Wij vinden het immers belangrijk dat er over en weer goede contacten zijn. Wij komen desgewenst uw cliënten vrijblijvend, al dan niet op locatie, voorlichting geven over de mogelijkheden van financiële zorgverlening. Maar ook als u als hulpverlener met een vraag zit of een second opinion wil hebben dan kunt u ons te allen tijde hiervoor benaderen.

Heeft u vragen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 06 123 12 989 of via de e-mail bewindvoering@ataraxiabewind.nl.