Werkwijze

Wanneer u hulp nodig denkt te hebben bij het oplossen van uw financiële problemen, dan starten wij altijd eerst met een persoonlijk kennismakingsgesprek. Het is voor u en voor Ataraxia van belang dat er over en weer vertrouwen is om een traject aan te gaan. Dit vertrouwen uit zich onder meer uit het feit dat Ataraxia rekening houdt met uw mogelijkheden en beperkingen, uw afkomst en (geloofs)overtuiging maar ook met uw doelstellingen en verwachtingen. Van onze kant verwachten wij ook veel van u. Zo dient u onder meer goed mee te werken, ons (tijdig) te informeren en de gemaakte afspraken na te komen. Het kennismakingsgesprek kan bij u thuis plaatsvinden, bij de flankerende hulpinstantie of in een openbare gelegenheid.

Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen wij uw wensen en/of problemen bespreken. We zullen proberen uw financiële situatie helder te krijgen. Ook krijgt u uitleg wat de diverse trajecten inhouden, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Samen besluiten wij welke type ondersteuning de best mogelijke oplossing biedt voor uw situatie. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis.

Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat er een bepaald traject dient te komen dan hebben wij nog een aanvullend vervolggesprek. De basis voor een succesvol traject is het stellen van een juiste diagnose inzake uw (schulden)problematiek, de omvang van de onbalans van uw financiële situatie en de oplosbaarheid ervan. Daarvoor is het noodzakelijk dat niet alleen de schulden maar ook alle inkomsten en vaste lasten, de lopende en toekomstige financiële verplichtingen volledig in kaart worden gebracht. Daarnaast spelen moraliteit, zelfredzaamheid en eventuele psychosociale begeleiding van u een rol bij het wel of niet accepteren van u als klant door Bewindvoeringskantoor Ataraxia.

Door de kleinschaligheid van Bewindvoeringskantoor Ataraxia heeft u altijd te maken met één vast contactpersoon. Tijdens vakantieperiode en/of ziekte krijgt u als dat nodig is wel te maken met een deskundige vervanger.

Hoe kunt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek?
U kunt zich bij Bewindvoeringskantoor Ataraxia aanmelden door ons te bellen op
06 123 12 989 of een e-mail te sturen naar bewindvoering@ataraxiabewind.nl. Vervolgens zullen wij binnen 24 uur contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.