Financiële educatie

Bewindvoeringskantoor Ataraxia is van mening dat als we de instroom naar de minnelijke -en wettelijke schuldhulpverleningstrajecten willen verminderen, we nu tijd en geld moeten investeren in onder andere de financiële educatie van de jeugd. Financiële educatie is immers de belangrijkste wijze waarop wij jongeren kunnen voorbereiden op hun financiële zelfstandigheid. Deze visie wordt ondersteund door een onderzoek d.d. 27 mei 2014 door Panteia (schuldpreventie levert maatschappij geld op). Elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie en vroeg signalering van schulden levert uiteindelijk een veelvoud daarvan aan besparingen op. Voor een uitgebreidere uiteenzetting over het nut van financiële educatie verwijzen wij u onder andere naar:

  1. De Basisvisie Financiële Educatie d.d. januari 2009 van Centiq, wijzer in geldzaken;
  2. Geldzaken in de praktijk 2004 & Geldzaken in de praktijk 2009;
  3. Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het Geldmuseum en het NIBUD d.d. 23 mei 2013.

Uiteraard is financiële educatie in eerste instantie een prioriteit en verantwoordelijkheid van de ouders. Maar een groot deel van de ouders heeft heden ten dagen zelf nooit afdoende geleerd met financiën om te gaan. Bewindvoeringskantoor Ataraxia is dan ook een groot voorstander dat ook andere belangrijke instanties en instellingen die invloed hebben op de jongeren, deze jongeren ook actief ondersteunen, voorlichting geven en adviseren over het beheren van hun financiën. Hierbij valt te denken aan de scholen, bankinstellingen en jongereninstanties. Wij zijn dan ook blij dat een groot aantal van dit soort instellingen/instanties ook daadwerkelijk actief de jeugd adviseert.

Wij onderschrijven het belang van vroegtijdige financiële educatie. Ataraxia kan deze instellingen of instanties ondersteunen door gastlessen of cursussen te verzorgen. Wij werken onder andere als gastdocent voor de Stichting Weet Wat je Besteed (WWJB). In februari 2014 heeft Ataraxia als gastdocent opgetreden in het kader van de Budget Challenge Workshop van WWJB.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Ataraxia als gastdocent? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 06 123 12 989 of via de e-mail bewindvoering@ataraxiabewind.nl.