Arbeidsrecht

Er komt veel bij kijken bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een werknemer. Allerlei rechten en plichten voor uw als werkgever maar ook voor de werknemer worden dan van toepassing tussen u en de werknemer. Deze rechten en plichten vloeien voort uit het arbeidsrecht. De arbeidsovereenkomst is dan ook een belangrijk document. Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan u helpen bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of opdrachtovereenkomst. Daarnaast kunnen wij u juridisch ondersteunen en/of adviseren in het geval van ontslag van een werknemer via een procedure bij de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf. Wij helpen u ook bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met uw werknemer. U kunt zich ook laten adviseren of ondersteunen door Juridisch Advieskantoor Ataraxia bij arbeidsrechtelijke zaken zoals onder andere medezeggenschap, gelijke behandeling, arbeidsconflicten, pensioenen en verzekeringen, het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst, het opstellen van concurrentiebeding en vragen op het gebied van sociaal zekerheidswetgeving.

Zit u met een arbeidsrechtelijke vraag of een probleem? Neemt u gerust contact met ons op 06 123 12 989 of via de e-mail juridisch@ataraxiabewind.nl.