Ondernemingen

Vanaf 50 werknemers bent u als werkgever verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Ondernemingen met minimaal 10 werknemers maar minder dan 50 werknemers kunnen kiezen voor een OR. Wilt u geen OR instellen dan kunt u ervoor kiezen om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen. Deze is verplicht indien de meerderheid van uw werknemers dat willen. Heeft u tussen de 10 en 50 werknemers maar zowel gaan OR als PVT, dan dient u op regelmatige basis inspraak te geven en informatie te verstrekken door middel van een personeelsvergadering (PV).

Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan u juridisch ondersteunen en adviseren bij het instellen van een OR. Daarnaast kunnen wij u en/of de OR ondersteunen en adviseren over de rechten en plichten. Tevens kunnen wij alle benodigde juridische documenten opstellen of redigeren of voorzien van een second opinion. Zit u als werkgever of zit de OR met vragen? Wij zijn bereikbaar op 06 123 12 989 of via de e-mail juridisch@ataraxiabewind.nl.