Pensioenuitvoerders

Een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) moet een deelnemersraad instellen op grond van de Pensioenwet (PW). Deelnemers en pensioengerechtigden zijn in de deelnemersraad evenredig vertegenwoordigt op basis van hun onderlinge getalsverhouding binnen het BPF.

Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds (OPF) kan op eigen initiatief een deelnemersraad instellen. Het bestuur van een OPF moet een deelnemersraad instellen indien dit wordt verzocht door minimaal 5% van de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden.

Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan u juridisch ondersteunen en adviseren bij het instellen van een deelnemersraad. Daarnaast kunnen wij u en/of de deelnemersraad ondersteunen en adviseren over de rechten en plichten. Tevens kunnen wij alle benodigde juridische documenten opstellen of redigeren of voorzien van een second opinion. Zit u als pensioenuitvoerder of zit de deelnemersraad met vragen? Wij zijn bereikbaar op
06 123 12 989 of via de e-mail juridisch@ataraxiabewind.nl.