Pensioenen

Pensioenen is de laatste jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden maar begrijpt u ook echt wat u kan verwachten indien u met pensioen kan gaan? Weet u ook wat er gebeurd met uw pensioenopbouw als u werkloos of arbeidsongeschikt raakt? Is voor u het jaarlijks Uniform Pensioen Overzicht (UPO) begrijpelijk? Weet u wat voor soort pensioenregeling u heeft en welke keuzemogelijkheden u allemaal binnen uw pensioenregeling kan gebruiken? De tendens is dat de verantwoordelijkheid voor een goede oudedagsvoorziening steeds meer bij u als werknemer komt te liggen. Hiervoor is nodig dat u inzicht in en kennis heeft van uw pensioenregeling.

Wij hebben ruim 12 jaar gewerkt in de pensioenbranche en kunnen u helder uitleggen wat u allemaal kunt verwachten van u huidige maar ook van uw eventueel eerder opgebouwde pensioen. Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met bepaalde wijzigingen in uw pensioenregeling of in uw pensioenopbouw. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en adviseren en indien gewenst ook gerichte actie ondernemen richting uw werkgever of pensioenuitvoerder.

Mocht u met pensioenvragen zitten of een verschil van mening hebben, wij zijn bereikbaar op 06 123 12 989 of via de e-mail juridisch@ataraxiabewind.nl.