Ataraxia

Ataraxia is een Grieks woord voor het omschrijven van het ideaal van zielsrust.  Die zielsrust omschrijven wij als een gemoedstoestand die wordt gekenmerkt door de vrijheid van zorgen en problemen. Kort samengevat gemoedsrust!

In de huidige individualistische samenleving wordt er veel van u verwacht. U wordt veelal geleefd in plaats van dat u het leven kan leiden zoals u dat zelf zou willen. Maatschappelijke omstandigheden evenals persoonlijke gebeurtenissen uit uw verleden en heden hebben daar invloed op. Maar ook uw huidige wensen omtrent uw toekomst hebben impact op uw leven nu.

Om meer grip op uw eigen leven te krijgen, gaat Ataraxia uit van het motto Vindica te tibi*. Vrij vertaald betekent dit “neem jezelf in beheer”. Het doel hierbij is volgens Ataraxia het vrij zijn van (financiële) zorgen, onzekerheid en spanningen. Voor ons houdt dit in dat u weer controle krijgt over uw eigen leven. Hierdoor kunt u het leven gaan leiden zoals u dat zou willen zonder dat externe factoren zoals uw financiële huishouding daar invloed op uitoefenen.

Vanuit deze gedachte heeft Ataraxia dan ook de volgende missie en visie.

* Het levensmotto van Michel Foucault, naar Seneca.