Algemeen

Beschermingsbewind (BBW) is een wettelijke voorziening bedoeld voor meerderjarige mensen die, door medische of sociale redenen, hun financiën voor korte of langere tijd niet zelf kunnen beheren. Dit kan diverse oorzaken hebben. Het niet meer overzien van de schulden, financiële ongeletterdheid, psychosociale problemen en/of relationele problemen kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen om de financiële huishouding (tijdelijk) te beheren. Meestal gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische stoornis of mensen met dementie, een verslaving of problematische schulden.
Met beschermingsbewind kunnen wij u ondersteunen en eventuele financiële misstappen voorkomen die tot (problematische) schulden kunnen leiden. Indien er al problemen en/of schulden zijn, kan Ataraxia duidelijkheid scheppen en de (vaak complexe en problematische) financiële situatie overzichtelijk maken. Op deze manier zorgt Ataraxia er mede voor dat er een positieve bijdrage wordt geleverd aan het bieden van rust aan u.