Machtiging contactpersoon

Indien u onder beschermingsbewind staat en Bewindvoeringskantoor Ataraxia geeft uitvoering aan deze maatregel, dan beschikken wij over diverse persoonlijke en financiële gegevens van u. Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens mogen wij deze gegevens niet zomaar met iedereen delen. Het is soms handiger, gemakkelijker of omdat u zelf er niet toe in staat bent vanwege bijvoorbeeld ziekte, dat iemand anders voor u deze gegevens bij ons opvraagt. Hiervoor is het nodig dat u degene daarvoor machtigt.
Bewindvoeringskantoor Ataraxia weet dan aan wie zij deze persoonlijke gegevens mag verstrekken. De contactpersoon zal zich de eerste keer dienen te identificeren met een geldig identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart).

Middels het formulier “machtiging contactpersoon” kunt u iemand machtigen om uw persoonlijke, medische en/of financiële gegevens op te vragen bij Bewindvoeringskantoor Ataraxia. U kunt slechts één persoon machtigen. U kunt wel iemand machtigen voor het opvragen van medische of persoonlijke gegevens en een ander voor de financiële gegevens. De machtiging geldt voor onbepaalde tijd. Indien u deze machtiging wilt beëindigen of iemand anders wilt machtigen, dient dit schriftelijk door u te gebeuren.

Indien u geen machtiging afgeeft, zal aan niemand anders dan uzelf informatie worden verstrekt. Het formulier “machtiging contactpersoon” kunt u opvragen via bewindvoering@ataraxiabewind.nl.