Provisioneel Bewind

Provisioneel bewindvoering is bedoeld voor situaties waarin acute bescherming van de betrokkene noodzakelijk is en er nog geen (onherroepelijke) beslissing is gegeven op het verzoek tot ondercuratelestelling. De rechter aan wie het verzoek tot ondercuratelestelling is gesteld, kan dan besluiten om een provisioneel bewindvoerder te benoemen.

Verzoek tot provisioneel bewindvoering
Het benoemen van een provisioneel bewindvoerder kan worden verzocht door degene die de ondercuratelestelling heeft ingediend. De rechter kan ook zelf besluiten om een provisioneel bewindvoerder te benoemen.

Taken provisioneel bewindvoerder
Bij de benoeming van de provisioneel bewindvoerder bepaalt de rechter welke goederen onder het provisioneel bewind worden gesteld. Naast het beheer van de goederen van de betrokkene kan de provisioneel bewindvoerder ook andere taken krijgen. Alle taken die een curator heeft, kunnen ook aan de provisioneel bewindvoerder worden gegeven.

Beëindiging provisioneel bewindvoering
Provisioneel bewindvoering is een tijdelijk noodmaatregel. De taken van de provisioneel bewindvoerder eindigen op het moment dat de curator door de rechter wordt benoemd en de curator met zijn taak begint. De taken eindigen ook als het verzoek tot ondercuratelestelling niet wordt gehonoreerd door de rechter.