Aanvraagprocedure IB

U kunt zelf inkomensbeheer aanvragen bij Ataraxia. Ook uw partner, familieleden, flankerende hulpinstanties of gemeenten (als onderdeel van een schuldhulpverleningstraject) kunnen voor u professionele hulp in de vorm van inkomensbeheer aanvragen bij ons. Omdat elke financiële situatie anders is en niet iedereen dezelfde ondersteuning nodigt heeft, biedt Ataraxia u drie vormen van inkomensbeheer aan. Naar aanleiding van het intakegesprek bepalen wij samen met u welke vorm van inkomensbeheer het beste past in uw situatie. De volgende drie vormen bieden wij aan:

  • Inkomensbeheer Basis
    In dit pakket worden alleen de basis vaste lasten * betaald via de door ons geopende beheerrekening. Het restant van het budget wordt maandelijks overgemaakt aan u.
  • Inkomensbeheer Plus **
    In dit pakket wordt naast de betaling van het basispakket ook de betalingen van de aanwezige abonnementen en overige kosten gedaan. U dient hierbij te denken aan internet/TV/telefonie, autokosten en lidmaatschappen. Het restant van het budget wordt maandelijks aan u overgemaakt.
  • Inkomensbeheer Totaal **
    In dit pakket wordt naast de betaling van het pluspakket alle uitgaven zoals reserveringen en betalingsregelingen gedaan. Eventuele aanwezige schulden worden in kaart gebracht. Contacten met instanties, het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers indien er sprake is van overzichtelijke schulden en het behandelen van de financiële correspondentie is in dit pakket inbegrepen. Daarnaast ontvangt u wekelijks een vast bedrag aan leefgeld.

* Betaling van de woonlasten, de noodzakelijke verzekeringen, belastingen, huishoudelijke uitgaven op basis van het opgestelde budgetplan, kosten van de beheerrekening en de vergoeding van het door uw gekozen pakket.
** Betalingen zoals vermeld in het basispakket zullen altijd als eerste betaald worden.

Heeft u vragen en/of u wilt zich aanmelden? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 06 123 12 989 of via de e-mail bewindvoering@ataraxiabewind.nl.

Kosten
Inkomensbeheer kost u ook geld. Maar u moet zich realiseren dat rood staan, het aflossen van schulden en de bijkomende kosten zoals incassokosten u ook geld kosten. Daarnaast geeft inkomensbeheer u rust omdat u zich geen zorgen hoeft te maken of de rekeningen wel op tijd worden betaald. Voor de kosten van inkomensbeheer verwijzen wij u naar het tabblad tarieven op onze website.