Kernwaarden

Het streven bij de uitvoering van de werkzaamheden door Ataraxia is dat wij het gevoel krijgen dat wij van betekenis hebben kunnen zijn voor een ander en hiermee een nuttige bijdrage leveren aan de hedendaagse maatschappij. Dit zal nooit zonder slag of stoot plaatsvinden aangezien de werkzaamheden van Bewindvoeringskantoor Ataraxia zich continue in een spanningsveld bevinden. Een financieel zorgverlener verkeerd regelmatig in een spanningsveld tussen enerzijds de vragen en de noden van de klant en anderzijds de beperkingen die een financieel zorgverlener worden opgelegd door de wet- en regelgeving. Een financieel zorgverlener wordt veelal voor moeilijke keuzen gesteld waarop wet- en regelgeving geen precies antwoord geven. Bij het nemen van deze beslissingen gaat Ataraxia onder andere uit van de volgende waarden:

 • Gelijkwaardigheid
  Wij behandelen u zoals wij zelf behandeld zouden willen worden. Ondanks onze werkzaamheden als financieel zorgverlener, staan wij naast en achter u en zullen wij ons niet onnodig boven u stellen.
 • Verantwoordelijkheid
  U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uzelf. Ataraxia als financieel zorgverlener neemt die verantwoordelijkheid niet van u over maar wij zullen u met raad en daad bijstaan en ondersteunen.
 • Zelfbeschikking
  Mensen kunnen de controle over hun eigen leven tijdelijk zijn kwijtgeraakt. Wij helpen en ondersteunen u om die controle weer te krijgen. Mocht dat niet lukken of niet op korte termijn, dan houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en overtuigingen bij het zoeken naar een geschikte oplossing.
 • Betrokken en vraaggericht
  Ataraxia is pragmatisch ingesteld en nieuwe kwesties of vraagstukken en andere inzichten zijn altijd welkom. Wij zijn dan ook continue op zoek naar betere oplossingen en werkwijzen.