Algemeen

Werknemers met financiële problemen komen in ieder bedrijf wel voor. De economische omstandigheden van de laatste jaren heeft ertoe geleid dat het aantal werknemers met schulden sterk is gegroeid. Zo is in 2013 in 53% van de bedrijven het aantal loonbeslagen toegenomen. Dit heeft ook een grote impact op u als werkgever. Deze werknemers kosten u meer tijd en energie. Werknemers met financiële problemen hebben onder andere door de stress en/of andere psychische of fysieke problemen meer moeite om optimaal te functioneren. Zij zullen zich eerder ziek melden of hebben last van concentratieverlies. Gemiddeld kost iedere verzuimdag u als werkgever al gauw € 250,00 aan kosten. Maar verzuim levert ook een hogere werkdruk op bij de naaste collega’s. Daarnaast kunnen werknemers met financiële problemen sneller neigen naar fraude of diefstal.

U kunt als werkgever dit vermijden door adequaat te reageren op de eerste verschijnselen van financiële problemen bij uw werknemers zoals loonbeslag, de vraag om een voorschot of een lening, een verzoek om uitbetaling van de overuren of de vakantie uren.

Indien deze eerste verschijnselen zich voordoen kunt u ons benaderen om de mogelijkheden te bespreken.  Zo bieden wij u gratis en vrijblijvend inloopspreekuren op locatie aan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het volgende tabblad inloopspreekuur.