Werkwijze

U kunt ons vrijblijvend bellen op 06 123 12 989 of een e-mail sturen naar juridisch@ataraxiabewind.nl met een korte toelichting op uw situatie en/of vraag. Vermeldt tevens hoe en wanneer u bereikbaar bent. Wij zullen dan een eerste globale inschatting maken van uw kwestie en de mogelijke oplossingsrichting(en). Mocht het nodig zijn om meer duidelijkheid te krijgen, dan zullen wij u benaderen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om uw vragen en/of situatie nader te bespreken. Mocht dit niet nodig zijn dan zullen wij u telefonisch of per e-mail onze visie geven op de voorgelegde kwestie en/of uw vragen.

Indien u vervolgens gebruik wenst te maken van onze diensten, komen wij een schriftelijke opdracht tot dienstverlening overeen. Hierin staan de afspraken die wij met elkaar maken. U moet hierbij denken aan een omschrijving van de concrete werkzaamheden, het te hanteren tarief en de termijn waar binnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.